Chuyên mục

Bản tin BH - TBH

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  USD   23.00
  EUR   24.00
  GBP   28.00
  HKD   3.00
  JPY   177.92
  CHF   24.00
  AUD   16.00
  CAD   18.00
  SGD   17.00
  THB   666.08

Cơ cấu cổ đông

Vốn điều lệ thực góp: 1,507,371,300,000 VND

TT Tên cổ đôngVốn góp theo mệnh giá  (VND)Số cổ phầnTỷ lệ (%)
1Tổng Công ty đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)608,419,402,50060,841,94040,36
2Tập đoàn Tái bảo hiểm Swiss Re376,843,373,50037,684,33725,00
Tập đoàn Bảo Việt138,308,430,00013,830,8439,18
4Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh96,916,355,0009,691,6366,43
5Bảo hiểm Pjico37,689,687,5003,768,9692,5
6UIC16,152,717,5001,615,2721,07
7BIC12,420,105,0001,242,0110,82
8BaoViet Tokio Marine7,691,765,000769,1770,51
9Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt120,699,400,00012,069,9408,01
10PYN Elite Fund6,645,850,000664,5850,44
11Firsland Company Ltd5,716,650,000571,6650,38
12Các cổ đông khác79,867,564,0007,986,7565,30
 Tổng1,507,371,300,000150,737,130100,00

Liên kết Website