Chuyên mục

Bản tin BH - TBH

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  USD   23.00
  EUR   25.00
  GBP   28.00
  HKD   3.00
  JPY   176.67
  CHF   24.00
  AUD   16.00
  CAD   18.00
  SGD   16.00
  THB   666.43

Giới thiệu chung


TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM

     VIETNAM NATIONAL REINSURANCE CORPORATION

♦ Vốn điều lệ đã góp: 1.507.371.300.000 VND

♦ Trụ sở chính: 141 Lê Duẩn, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

♦ Điện thoại: (84 – 24) 39422354

♦ Fax: (84 – 24) 39422351

♦ Website: www.vinare.com.vn; Email: vinare@vinare.com.vn

♦ Giấy phép thành lập và hoạt động: 28/GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 15/11/2004 và 28/GPĐC5/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 6/9/2021

Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam – VINARE tập trung kinh doanh vào các lĩnh vực Phi Nhân thọ bao gồm Kỹ thuật, Tài sản, Hàng hải (Hàng hóa, Thân tàu, P&I), Năng lượng, Hàng không, nghiệp vụ hỗn hợp.

Với vị thế là nhà Tái bảo hiểm hàng đầu tại thị trường Việt Nam, sứ mệnh của VINARE là cung cấp các giải pháp dài hạn và các dịch vụ lĩnh vực tái bảo hiểm trong nước và quốc tế, nhằm hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp bảo hiểm trong việc tạo doanh thu ổn định và thúc đẩy xã hội hỗ trợ nền kinh tế xã hội phát triển.

Ngành nghề kinh doanh

– Kinh doanh nhận và nhượng tái bảo hiểm.

– Đầu tư theo luật định.

Phạm vi kinh doanh: Trong và ngoài nước.

Quan hệ đối tác tin cậy và dựa trên các cam kết

– Nhà cung cấp năng lực quản lý rủi ro hàng đầu.

– Nhà cung cấp dịch vụ chất lượng hàng đầu.

Các nghiệp vụ tái bảo hiểm chính

– Tài sản (Hoả hoạn, Rủi ro công nghiệp)

– Kỹ thuật (Xây dựng, Lắp đặt, Máy móc, Thiết bị điện tử, …)

– Hàng hải (Thân tàu, Hàng hóa, P&I, …)

– Các rủi ro hỗn hợp (Gián đoạn kinh doanh, Trách nhiệm, …)

– Hàng không

– Dầu khí (Thăm dò, Khai thác, Vận hành, …)

– Nhân thọ

– Bảo hiểm tai nạn cá nhân cho người vay vốn

– Các nghiệp vụ khác (Xe cơ giới, Con người, Nông nghiệp, …)

Năng lực cạnh tranh

♦ Định vị thị trường

– Thu thập và xử lý thông tin

– Cơ cấu và đính giá các giải pháp chuyển giao rủi ro

– Đảm bảo việc tái bảo hiểm đa dạng và bền vững

♦ Quan hệ đối tác tin cậy và dựa trên các cam kết

– Nhà cung cấp năng lực quản lý rủi ro hàng đầu

– Nhà cung cấp dịch vụ chất lượng hàng đầu

♦ Con người và văn hóa doanh nghiệp

– Môi trường làm việc thu hút nhân tài

Liên kết Website