Chuyên mục

Bản tin BH - TBH

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  USD   23.00
  EUR   25.00
  GBP   29.00
  HKD   3.00
  JPY   174.07
  CHF   26.00
  AUD   15.00
  CAD   17.00
  SGD   17.00
  THB   692.24

Annual Report 2020

Annual Report 2020

Annual Report 2019

Annual Report 2019

Annual Report 2018

Annual Report 2018

Annual Report 2017

Annual Report 2017

Annual Report 2016

Annual Report 2016

Annual Report 2015

Annual Report 2015

Annual Report 2014

Annual Report 2014

Annual report 2013

Annual report 2013

Annual Report 2012

Annual Report 2012

Annual Report 2011

Annual Report 2011

Liên kết Website