Chuyên mục

Bản tin BH - TBH

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  USD   23.00
  EUR   25.00
  GBP   29.00
  HKD   3.00
  JPY   174.07
  CHF   26.00
  AUD   15.00
  CAD   17.00
  SGD   17.00
  THB   692.24

Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý IV/ 2021

Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý IV/ 2021

Báo cáo Tài chính riêng Quý IV/ 2021

Báo cáo Tài chính riêng Quý IV/ 2021

Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý III/ 2021

Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý III/ 2021

Báo cáo Tài chính riêng Quý III/2021

Báo cáo Tài chính riêng Quý III/2021

Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý II/ 2021

Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý II/ 2021

Báo cáo Tài chính riêng Quý II/2021

Báo cáo Tài chính riêng Quý II/2021

Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý I/2021

Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý I/2021

Báo cáo Tài chính riêng Quý I/2021

Báo cáo Tài chính riêng Quý I/2021

Liên kết Website