Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  USD   23.00
  EUR   25.00
  GBP   28.00
  HKD   3.00
  JPY   176.67
  CHF   24.00
  AUD   16.00
  CAD   18.00
  SGD   16.00
  THB   666.43

Thông báo Kết quả giao dịch bán Chứng chỉ quỹ Bảo Việt (BVPF)

Thông báo Kết quả giao dịch bán Chứng chỉ quỹ Bảo Việt (BVPF)

Tổn thất công-ten-nơ trên đà tăng cao

Năm 2021, các đơn vị vận tải quốc tế đã quản lý 6.300 tàu vận chuyển 70 tỷ đô hàng hóa trong khoảng 241 triệu công-ten-nơ tới các nơi trên thế giới. Báo cáo tổn thất Công-ten-nơ trên biển...

Thị trường bảo hiểm dầu khí tiếp tục ghi nhận những yếu tố tích cực

Theo báo cáo của công ty môi giới bảo hiểm Willis Towers Watson (WTW), dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng thị trường bảo hiểm dầu khí trong giai đoạn thăm dò và khai thác lẫn giai đoạn lọc...

VINARE bàn giao nhà tình nghĩa cho cán bộ ngành Tài chính tại Hòa Bình

Sáng ngày 22/6/2022, Công đoàn Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE) phối hợp với Công đoàn Bộ Tài chính và Cục Thuế tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Lễ khánh thành –...

Thông báo về việc ký kết hợp đồng dịch vụ Kiểm toán độc lập năm 2022

Thông báo về việc ký kết hợp đồng dịch vụ Kiểm toán độc lập năm 2022 

Thông báo về việc Giao dịch Chứng chỉ Qũy của người nội bộ và người có liên quan của...

Thông báo về việc Giao dịch Chứng chỉ Qũy của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

VINARE – THAI RE ký biên bản ghi nhớ

Chiều ngày 13/6/2022, lễ kí kết Biên bản ghi nhớ giữa Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia (VINARE) và Công ty Thai Reinsurance Public Company Ltd (Thai Re) đã diễn ra tại trụ sở VINARE....

Công bố thông tin về Quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập 2022

Công bố thông tin về Quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập 2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Liên kết Website