Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  USD   23.00
  EUR   25.00
  GBP   28.00
  HKD   3.00
  JPY   176.67
  CHF   24.00
  AUD   16.00
  CAD   18.00
  SGD   16.00
  THB   666.43

Thông báo Kết quả giao dịch bán Chứng chỉ quỹ Bảo Việt (BVPF)   
(30 - 06 -2022)

Thông báo Kết quả giao dịch bán Chứng chỉ quỹ Bảo Việt (BVPF)

VINARE bàn giao nhà tình nghĩa cho cán bộ ngành Tài chính tại Hòa Bình   
(24 - 06 -2022)

Sáng ngày 22/6/2022, Công đoàn Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE) phối hợp với Công đoàn Bộ Tài chính và Cục Thuế tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Lễ khánh thành –...

Thông báo về việc ký kết hợp đồng dịch vụ Kiểm toán độc lập năm 2022   
(24 - 06 -2022)

Thông báo về việc ký kết hợp đồng dịch vụ Kiểm toán độc lập năm 2022 

Thông báo về việc Giao dịch Chứng chỉ Qũy của người nội bộ và người có liên quan của...   
(22 - 06 -2022)

Thông báo về việc Giao dịch Chứng chỉ Qũy của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

VINARE – THAI RE ký biên bản ghi nhớ   
(14 - 06 -2022)

Chiều ngày 13/6/2022, lễ kí kết Biên bản ghi nhớ giữa Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia (VINARE) và Công ty Thai Reinsurance Public Company Ltd (Thai Re) đã diễn ra tại trụ sở VINARE....

Công bố thông tin về Quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập 2022   
(14 - 06 -2022)

Công bố thông tin về Quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập 2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán   
(13 - 06 -2022)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Đại hội chi đoàn VINARE: Tiếp tục phát huy thắng lợi các nhiệm vụ được giao   
(09 - 06 -2022)

Sáng 03/06/2022, Chi đoàn Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc Gia Việt Nam (VINARE) đã tổ chức Đại hội Chi Đoàn, nhiệm kỳ 2022-2024. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp. Là một sự...

Công bố Thông tin vv Ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021   
(09 - 06 -2022)

Công bố Thông tin vv Ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam khen thưởng danh hiệu tập thể và các cá nhân của VINARE đã...   
(07 - 06 -2022)

Căn cứ vào thành tích kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2021, ngày 15 tháng 4 năm 2022, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam đã có quyết định số 07/2022/QĐ-HHBH về việc tặng Giấy khen cho tập...

Liên kết Website